Để tận dụng những lợi thế mà FTA mang lại

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về "Việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do FTA mà Việt Nam là thành viên" đã làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Chính trị - Xã hội - cách đây 3 tháng

Tác giả: BẢO LOAN - MINH CHÂU