Đâu là rào cản lớn nhất trong chuyển đổi số của doanh nghiệp?

Những rào cản chủ yếu khiến các doanh nghiệp gặp khó khăn trong chuyển đổi số, như chi phí ứng dụng công nghệ số cao, thiếu nhân lực có trình độ,...

Video - cách đây 1 tuần

Tác giả: BẢO LOAN - MINH CHÂU