Đâu là nhóm cổ phiếu dẫn đầu trong tháng 3?

Sang tháng 3 diễn biến thị trường sẽ ra sao và đâu là nhóm cổ phiếu nhà đầu tư nên quan tâm?

Video - cách đây 2 tháng

Tác giả: NGUYỄN LONG - HOÀNG HƯNG