Đảo danh mục ETF: Những cổ phiếu nào sẽ chịu tác động?

Theo ông Đinh Quang Hinh - Trưởng bộ phận chiến lược thị trường của VNDirect, những mã bị bán nhiều nhất sẽ gồm ROS, Novaland và VIC...

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 1 tháng

Tác giả: Nguyễn Long - Hoàng Hưng