Đàm phán hợp đồng: Luật sư "bày cách" để thành công

Làm sao để đàm phán hợp đồng doanh nghiệp thành công? dưới đây là buổi trao đổi của luật sư về những vấn đề trọng tâm trong đàm phán hợp đồng.

Thời sự - cách đây 7 tháng

Tác giả: Phạm Nguyễn