[COVID-19] Ngành thuế đề xuất giãn thời gian nộp thuế cho doanh nghiệp

Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) cho biết những giải pháp cấp bách nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp bởi COVID-19.

Doanh nghiệp - Doanh nhân - cách đây 4 tuần

Tác giả: Đinh Thanh - Bảo Loan