[COVID -19] Doanh nghiệp xuất khẩu tìm giải pháp... vượt khủng hoảng

Ùn ứ hàng hóa do phía Trung Quốc tạm thời ngừng thông quan không chỉ gây khó cho doanh nghiệp xuất khẩu mà cả doanh nghiệp logistics.

Thời sự - cách đây 1 tháng

Tác giả: Đinh Thanh - Hoàng Hưng