Công ước Singapore về Hòa giải sẽ tác động thế nào tới Việt Nam?

Theo luật sư Trần Hữu Huỳnh (Chủ tịch VIAC), Công ước Singapore về Hòa giải sẽ giúp hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam tương thích với các chuẩn mực quốc tế.

Tin tức - cách đây 6 tháng

Tác giả: Đinh Thanh - Huyền Trang