Cộng đồng doanh nghiệp du lịch Việt Nam chung tay bảo vệ các loài động, thực vật hoang dã

Việc thực hiện các hoạt động bảo vệ thiên nhiên hoang dã thể hiện vai trò quan trọng và sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp du lịch trong việc giải quyết bảo vệ các loài động, thực vật hoang dã.

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 8 tháng

Tác giả: Kim Thành