KHỞI NGHIỆP: “Chốt hạ” ý tưởng kinh doanh (Phần 4)

Muốn có ý tưởng kinh doanh tốt bạn cần biết nhìn nhận cơ hội thông qua 4 "bất”, 5 chữ ”nhân” và 3 phương pháp.

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 2 tuần

Tác giả: Nhóm Khởi nghiệp