CỐ VẤN DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP ĐMST: (SỐ VIII) Dự án “Đi cho biết” với những câu hỏi về vốn

Khó khăn vì chưa có doanh thu, chuyên gia khuyên dự án gọi vốn từ các mentor đã hiểu về dự án và đi vào các cộng đồng, hệ sinh thái đầu tư để được kết nối.

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 2 tuần

Tác giả: Nhóm Khởi nghiệp