CỐ VẤN DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP ĐMST: (SỐ IX) Kora group với định hướng phát triển thương hiệu

Đối với Kora Group áp dụng mô hình “vòng tròn vàng” là lời khuyên mà Mentor Đàm Quang Thắng đã đưa ra cho dự án.

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 2 tháng

Tác giả: Nhóm Khởi nghiệp