[CỐ VẤN DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP ĐMST] SỐ III: Dự án Tre Thánh Gióng và bài toán "vẽ chân dung khách hàng"

Theo chuyên gia khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đàm Quang Thắng, đầu tiên startup phải trả lời được câu hỏi “Ai là người sẽ trả tiền cho sản phẩm của bạn?”

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 2 tháng

Tác giả: Nhóm PV