[CỐ VẤN DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP ĐMST] SỐ II: Ejoy Learnig - Mơ ước đến gần hơn với trường học

Vượt qua những khó khăn ban đầu, với mong muốn và sự sẵn sàng hỗ trợ từ mentor của mình, ước mơ của Ejoy learing sẽ sớm trở thành hiện thực

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 4 tuần

Tác giả: Nhóm PV