Cơ quan soạn thảo "lúng túng" với điều kiện kinh doanh trong thanh toán không dùng tiền mặt

Bà Nguyễn Minh Thảo, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung Ương khẳng định như vậy về Dự thảo Nghị định về thanh toán không dùng tiền mặt.

Tin tức - cách đây 2 tháng

Tác giả: Đinh Thanh