Cổ phiếu ngành dược đang bị làm giá?

Hiện nhiều cổ phiếu ngành dược hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn, nhưng vẫn tăng giá. Liệu đây có phải họat động đầu cơ, làm giá?

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 2 tháng

Tác giả: Nguyễn Long - Hoàng Hưng