Cổ phiếu bị cắt margin, nhà đầu tư cần lưu ý gì?

Trong thời gian qua có khá nhiều cổ phiếu bị cắt margin. Phóng viên DĐDN đã có cuộc trao đổi với ông Lê Ngọc Nam, Phó phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư Công ty Chưng khoán Tân Việt về vấn đề này.

Video - cách đây 1 tháng

Tác giả: NGUYỄN LONG - HOÀNG HƯNG