Cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp khó duy trì đà tăng

Theo ông Lê Ngọc Nam, Phó trưởng phòng phân tích TVSI, đối với cổ phiếu nhóm bất động sản khu công nghiệp các nhà đầu tư nên chú ý đến tính chu kỳ sau hạch toán, cổ phiếu sẽ khó có sức bật tốt.

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 9 tháng

Tác giả: Đinh Thanh - Nguyễn Long