Có nên mua cổ phiếu quỹ lúc này?

Việc quyết định mua cổ phiếu quỹ lúc này dựa vào niềm tin khả năng phục hồi sau khi dịch bệnh qua đi của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp - Doanh nhân - cách đây 4 tuần

Tác giả: Nguyễn Long - Hoàng Hưng