Cơ hội nào cho doanh nghiệp Việt tại Triều Tiên?

Doanh nhân Nguyễn Xuân Hoàng - Chủ tịch HĐQT Công ty Tư vấn Y Dược IMC cho rằng tại Triều Tiên đang rất cần các nhà đầu tư nước ngoài như Việt Nam trong rất nhiều lĩnh vực như: du lịch, y tế...

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 1 năm

Tác giả: Nhóm Phóng viên