CMCN 4.0: Khung pháp lý phải nhanh để doanh nghiệp phát triển

Theo các chuyên gia công tác cải cách thể chế, xây dựng luật pháp hiện nay cần phải được đẩy nhanh hơn nữa, quyết liệt hơn nữa để kịp thời đáp ứng được những nhu cầu mới của thời đại 4.0.

Tin tức - cách đây 5 tháng

Tác giả: Đinh Thanh