[CLIP TẠO ĐỘNG LỰC] Ý chí làm nên nhà vô địch

Để trở thành một nhà vô địch, bạn cần phải có cam kết, trái tim, nhận thức, động lực, sự kiên trì, tính chính trực, mục tiêu và khí phách của một nhà vô địch.

Sản phẩm - Thị trường - cách đây 10 tháng

Tác giả: ST