[CLIP TẠO ĐỘNG LỰC] Dám nói, dám làm

Có nhiều người chỉ giỏi khoác lác, họ nói rằng họ có thể làm việc này việc kia nhưng tới lúc bắt tay vào làm thì không thấy bóng dáng họ đâu.

Sản phẩm - Thị trường - cách đây 9 tháng

Tác giả: ST