Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu: Trên bình diện quốc tế, khách hàng không phải chịu thuế cho hoạt động L/C

Chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu nhấn mạnh, trên bình diện quốc tế mà điển hình là ở Mỹ, khách hàng không phải chịu thuế cho hoạt động L/C.

Tài chính – Chứng khoán - cách đây 1 tháng

Tác giả: MINH CHÂU