Chuyển đổi số - Cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ

Nếu Việt Nam chọn kịch bản chuyển đổi số, thì sẽ có tác động tới tăng trưởng GDP hàng năm là 1,1% từ nay đến năm 2045.

Tin tức - cách đây 3 tuần

Tác giả: Theo VTV