Mentoring: Con đường học hỏi và trưởng thành

Hỗ trợ sinh viên và bạn trẻ hoàn thiện bản thân, khởi nghiệp thành công và chinh phục những mục tiêu của cuộc đời là sứ mệnh và mục tiêu thiêng liêng mà Câu lạc Mentoring.

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 2 tháng

Tác giả: ĐÌNH ĐẠI - DIỆU OANH