Cần cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trong xuất nhập khẩu

Nhà nước cần có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong chuyển đổi số để thương mại điện tử xuyên biên giới có thể phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Doanh nghiệp - Doanh nhân - cách đây 1 tháng

Tác giả: BẢO LOAN - HOÀNG HƯNG