Chỉ số an toàn thông tin của doanh nghiệp Việt còn... rất yếu?

Theo thống kê, năm 2017 thiệt hại do virus máy tính gây ra đối với người dùng Việt Nam đã lên tới 12.300 tỷ đồng, tương đương 540 triệu USD, vượt xa mốc 10.400 tỷ đồng của năm 2016.

Chính trị - Xã hội - cách đây 2 năm

Tác giả: Hồng Hương - Đinh Thanh