Cháy nhà máy Rạng Đông: Người dân vùng ảnh hưởng bao giờ hết bất an?

Sau khi biết vị trí ảnh hưởng người dân mong muốn cần sớm có biện pháp khắc phục, để người dân có thể yên tâm làm ăn, sinh sống, và gia đình không phải di dời.

Doanh nghiệp - Doanh nhân - cách đây 1 năm

Tác giả: Đinh Thanh