[CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN] Sửa Luật đất đai 2013: (Kỳ 1) Cấp thiết nhưng cần chắc chắn

Sửa Luật đất đai 2013 cần chắc chắn vì có ảnh hưởng tới nền kinh tế và doanh nghiệp - đó là nhận định của PGS.TS Doãn Hồng Nhung về việc Chính phủ đề nghị chưa sửa luật này trong năm 2020.

Pháp luật - Kiến nghị - cách đây 7 tháng

Tác giả: Lê Sáng