[CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN] Đâu là cơ hội cho các nền tảng số Việt Nam?

Phát triển nền tảng số nội là con đường mà các doanh nghiệp trong nước phải đi, nếu không, Việt Nam sẽ bị lệ thuộc hoàn toàn vào các nền tảng số sẵn có của nước ngoài.

Thời sự - cách đây 3 tuần

Tác giả: Bảo Loan