[VBF cuối kỳ 2019]: Cắt giảm điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành hiện nay chưa thực chất

Đó là chia sẻ của TS Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2019.

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 3 tháng

Tác giả: Đinh Thanh