Cần tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể với kinh doanh làm đẹp

Doanh nghiệp trong ngành làm đẹp mong muốn sớm có các điều kiện, tiểu chuẩn cụ thể đối với ngành nghề này, nhất là trong đào đạo thẩm mỹ.

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 12 tháng

Tác giả: Đinh Thanh - Lê Hoa