Cần làm gì để doanh nghiệp không sợ "lớn"?

Hiện nay có rất nhiều chính sách khuyến khích doanh nghiệp phát triển nhưng theo các chuyên gia vẫn còn rất nhiều doanh nghiệp chưa muốn lớn. Nguyên nhân được chỉ ra là do khung pháp lý chưa rõ ràng.

Video - cách đây 4 tuần

Tác giả: Đinh Thanh