Cần "đội đặc nhiệm" cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Để tăng cường tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, các doanh nghiệp cần thoát khỏi cơ chế cũ, tạo ra “một đội đặc nhiệm” hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp - Doanh nhân - cách đây 2 tháng

Tác giả: BẢO LOAN - MINH CHÂU