Cần cơ chế hỗ trợ mạnh phát triển kinh tế làng nghề

Phải có cơ chế, chính sách, giải pháp khắc phục những bất cập, tồn tại để các làng nghề được phát triển phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng địa phương.

Thời sự - cách đây 3 tháng

Tác giả: Hoàng Hưng - Đỗ Hùng