Cảm ơn các chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19

Hãy tuân thủ các biện pháp phòng chống COVID-19 nhằm góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Xin cảm ơn các chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch.

Chính trị - Xã hội - cách đây 2 tháng

Tác giả: B.T