Cách nào đẩy nhanh tiến độ giải ngân gói 16.000 tỷ đồng?

Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, việc Chính phủ quyết định hạ tiêu chuẩn xét duyệt cho doanh nghiệp vay gói 16.000 tỷ đồng là rất hợp lý. Tuy nhiên cần phải đẩy nhanh tiến độ xét duyệt hồ sơ.

Tài chính – Chứng khoán - cách đây 3 tháng

Tác giả: NGUYỄN LONG- HOÀNG HƯNG