Bộ Nội vụ nhận khuyết điểm về "quyết định 20 năm không sửa"

Trong phiên chất vấn sáng 7/11, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân xin nhận trách nhiệm về sự phiền hà của văn bằng, chứng chỉ.

Tin tức - cách đây 1 tuần

Tác giả: Theo Quốc Hội