Bệnh viện tư nhân - triển vọng của nền y tế Việt Nam

Cũng giống như trong các lĩnh vực khác, VCCI luôn cổ vũ cho sự phát triển của khu vực tư nhân trong lĩnh vực khám chữa bệnh.

Doanh nghiệp - Doanh nhân - cách đây 2 tháng

Tác giả: BẢO LOAN - HOÀNG HƯNG