Bất động sản Hải Phòng: Còn nhiều dư địa phát triển!

Những điều chỉnh qui hoạch chung TP Hải Phòng tầm nhìn 2050 cho thấy, tiềm năng thị trường bất động sản nhìn từ quy hoạch phát triển hạ tầng và kinh tế Hải Phòng trong thời gian tới là rất lớn.

Bất động sản - cách đây 1 tháng

Tác giả: ThS. KTS. VÕ QUỐC THÁI - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Hải Phòng