Báo cáo “che mắt” và dấu hiệu lạm quyền của Chủ tịch UBND Sầm Sơn

Ngày 31/03/2017 ông Lê Ngọc Chiến – Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn đã ký văn bản số:794/CV – UBND báo cáo Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa về việc giải quyết đơn kiến nghị của Công ty TNHH Bằng Giang.

Doanh nghiệp - Doanh nhân - cách đây 3 năm

Tác giả: Trúc Linh - Đinh Thanh