Bản tin chứng khoán: Dòng tiền khối ngoại sẽ đi đâu?

Theo chuyên gia, TTCK toàn cầu sẽ bị thu hút vào các kênh mang tính ẩn náu, dẫn đền dòng tiền cho thị trường mới nổi như Việt Nam sẽ bị co hẹp.

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 12 tháng

Tác giả: Nguyễn Long - Hoàng Hưng - Đinh Thanh