Bản tin chứng khoán: Dòng tiền đang bị hút vào nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ?

Theo chuyên gia, nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ đã thu hút tương đối dòng tiền và trên thực tế đã có sự phục hồi tốt hơn so với nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Video - cách đây 2 tháng

Tác giả: NGUYỄN LONG - HOÀNG HƯNG