Bản tin 60s ngày 05/12: Masan chuẩn bị chia cổ tức 10% bằng tiền

Đường sắt Việt Nam xin giảm phí sử dụng hạ tầng; Masan chuẩn bị chia cổ tức 10% bằng tiền; Him Lam rót gần 1.500 tỷ vào chủ đầu tư Pullman Vũng Tàu;...

Video - cách đây 2 tháng

Tác giả: MINH CHÂU