Áp dụng cơ chế kiểm soát nội bộ: Doanh nghiệp được gì?

Việc áp dụng cơ chế kiểm soát nội bộ và bộ quy tắc ứng xử trong kinh doanh sẽ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như nâng cao năng lực quản lý rủi ro và ứng phó với khủng hoảng.

Tin tức - cách đây 6 tháng

Tác giả: Đinh Thanh - Ngọc Hà