Ám ảnh “tín dụng đen”: Lằn ranh quan hệ dân sự - hình sự

Tín dụng đen và lằn ranh dân sự - hinh sự không chỉ là lỗi “ám ảnh” cho những người thân của nạn nhân, mà còn để lại nhiều hệ lụy cho xã hội là những vấn đề hết sức bất cập.

Bình luận - cách đây 6 tháng

Tác giả: HƯƠNG GIANG - DUY LONG