Action Coach Sota: Hoàn thiện kỹ năng cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tại Festival Khởi nghiệp 2019, Action Coach Sota đã công bố tặng cho các dự án tham gia chương trình Khởi nghiệp Quốc gia một khóa học mini MBA mang tên “Bứt phá doanh nghiệp, nâng tầm doanh nghiệp”.

Tin tức - cách đây 6 tháng

Tác giả: Bích Phương - Hoàng Hưng