9 thất bại của Founder tại Việt Nam

Cùng theo dõi xem các bạn có mắc lỗi không. Nếu có, hãy điều chỉnh bản thân, tham gia các khoá đào tạo liên quan để tự hoàn thiện chính mình.

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 2 tháng

Tác giả: Ths Vũ Tuấn Anh - Giảng viên- Coach – Mentor quản trị hiệu suất doanh nghiệp, lãnh đạo, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, nhân sự và chiến lược