Bảy điều cần tránh khi chuẩn bị khởi nghiệp

Trong bài giảng này, Ths Vũ Tuấn Anh chia sẻ 7 điều cần tránh trong giai đoạn chuẩn bị khởi nghiệp.

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 2 tháng

Tác giả: Tác giả: Ths Vũ Tuấn Anh - Giảng viên- Coach – Mentor quản trị hiệu suất doanh nghiệp, lãnh đạo, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, nhân sự và chiến lược